free tracking
≡ Menu

Tuntutan Fardhu Ain Dan Fardhu Kifayah

Antara barang yang cepat Sold Out dan berebut rakyat marhaen beli Lihat Sini

Pengabaian tuntutan fardhu ain dan kifayah punca keruntuhan akhlak dikalangan anggota masyrakat.Umat perlu memahami konsep tuntutan ini untuk kesejahteraan alam sejagat.

Manusia dan Tugasan

Manusia adalah Khalifah Allah di muka bumi ini.Maksud khalifah ialah wakil dari Allah untuk mentadbir alam ini supaya ia aman,damai dan sejahtera.Setiap peribadi manusia itu berhak memegang jawatan tersebut sebagaimana firman Allah bermaksud :

‘Dialah menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi dan dialah yang meniggikan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain beberapa darjat ( pangkat ) dari hal apa yang dikerjakan ‘ ( Surah Al-An’am 165 )
Jawatan khalifah ini mempunyaitanggungjawab tertentu.Ianya akan dipersoalkan oleh Allah setelah peribadi manusia itu meletakkan jawatan tersebut.Firman Allah

«’Dan seseorang itu tidak akan memperolehi selain dari apa yang diusahakan, usahanya itu nanti akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan dengan balasan yang setimpal.Dan kepada Tuhanlah berakhir sesuatu’

(Annajmu 39-42).Alam ini adalah bebanan Allah kepada manusia untuk ditadbirkan.

Golongan Mukallaf

Golongan inilah yang layak mentadbir alam.Mereka ialah orang yang berakal,baligh dan beragama Islam.Allah memebekalkan kepada mereka akal fikiran dan sistem pentadbiran yang lengkap merangkumi segala aspek kehidupan manusia.Setiap peribadi muslim itu mempunyai kewajibannya yang tersendiri samada berbentuk individualistik atau kemasyarakatan.Ia lebih dikenali dengan fardhu ain dan fardhu kifayah.

Konsep Fardhu Ain & fardhu Kifayah

Fardhu ain adalah asas pembinaan kemuliaan peribadi seseorang.Matlamatnya membina individu yang soleh dan bilangan inilah yang mencorak kesejahteraan masyarakat keseluruhannya.Fardhu Kifayah pula merupakan konsep penting dalam kemasyarakatan.Fahaman yang slah terhadap fardhu kifayah akan mencerminkan kelemahan masyarakat Islam.Semakin ramai bilangan masyaraakat yang berkecimpung dalam fardhu kifayah ia akan mencerminkan semakin maju taraf kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan menaik taraf kemajuan tamadunnya,walaupun dari sudut individu ia termasuk dalam hukum “sunat”.

Definisi Fardhu Ain

  • Rahsia suri rumah dapat barang murah setiap hari LIHAT SINI <<==

-Seseorang itu wajib melakukan sesuatu pada waktu yang wajib ia melakukannya.
-Tidak gugur fardhu itu dari seseorang sekiranya ada orang lain yang melakukannya.
-Melakuakan apa yang disuruh dan meniggalkan apa yang dilarang oleh Allah.
-Fardhu Ain ialah sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah kepada setiap hambanya seperti keimanan,sembahyang,puasa,menuntut ilmu,berjihad dan seumpamanya.

Definisi Fardhu Kifayah

Suatu kewajipan apabila sebahagian orang melaksanakannya,maka kewajipan itu gugur bagi yang lainnya seperti berjihad,solat berjamaah,ilmu,pakar dalam suatu bidang dan sebagainya.Ia terbahgai kepada beberapa bahagian seperti kifayah dini,kifayah duniawi,kifayah syarat hakim dan kifayah tanpa syarat hakim.Fardhu kifayah seperti yang disebutkan tidak diwajibkan kepada setiap individu,tetapi apabila dilaksanakan oleh sebahagian orang,ia dianggap sudah gugur kewajipan semua.Apabila tidak seorang pun yang melaksanakannya , maka semua orang kan berdosa.

Tuntutan Fardhu Ain & Kifayah Dalam Kehidupan Pelajar

Pelajar adalah golongan mukallafin tidak boleh lari dari bebanan Allah swt.Selagi ruhnya berada di jasad,selagi itu ia menyandangi jawatan khalifah Allah.Oleh itu ia bertanggungjawab bagi melaksanakan tuntutan tersebut.Fardhu Ain baginya:

(a) Hubungan dengan Allah

-Melaksanakan tuntutan Allah seperti solat,puasa dan lain-lain.
-Meninggalkan larangan Allah seperti maksiat.Dan seumpamanya.

(b) Hubungan dengan diri sendiri

-Menjaga kesihatan.
-Menuntut ilmu.
-Menjaga nyawa dan lain-lain.

(c) Hubungan sesama manusia

-Hormati guru-guru,ibu bapa,kawan-kawan, jiran dan seumpamanya.
-Patuhi peraturan sekolah
-Berdakwah dan lain-lain.

Adapun tuntutan fardhu kifayah adakalanya ia menjadi fardhu ain kepada seseorang pelajar seperti kepakaran dalam suatu bidang seperti kedoktoran,ekonomi dan sebaginya.Adapun tuntutan fardhu kifayah seprti solat jenazah,solat berjamaah,mendalami pelajarn pertukangan dan lain-lainnya adalah dituntut.Disini jelas bahawa fardhu kifayah boleh berubah kepad afardhu ain sekiranya situasinya berubah.

Implikasi mengabaikan tuntutan ini

-Bangkai bernyawa
-Peribadi yang tidak bermoral
-Masyarakat yang mundur dan tertindas
-Kemurkaan Allah

Akhir Kata

firman Allah Ta’ala yang bermaksud:

“Dan orang berdosa itu tidak akan memikul dosa orang lain.Jika seorang itu berat dosanya lalu memanggil ( orang lain ) untuk memikul dosanya itu,tidak akan terpikul olehnya sekalipun hanya sedikit,sekalipun kaum kerabatnya sendiri.”

( Fathir : 18 )

 

Wallahu’alam….

Next post:

Previous post: