free tracking
≡ Menu

ILMU HITAM (SIHIR)

Antara barang yang cepat Sold Out dan berebut rakyat marhaen beli Lihat Sini

Pengertian Sihir

Syeikh al-Azhar membuat penta’rifan bahawa sihir ialah amalan perbuatan yang dilakukan dengan cara mendekatkan diri kepada syaitan dan meminta tolong kepadanya. Asal pengertian kalimah sihir itu ialah memalingkan sesuatu dari hakikatnya kepada yang selainnya. Maka orang yang kena sihir melihat kebatilan sebagai kebenaran dan membayangkan sesuatu tidak menurut yang sebenarnya.Manakala dalam kamus Muhit disebut :

“Sihir ialah mengeluarkan sesuatu dalam bentuk penampilannya yang terbaik sehingga sesuatu itu mempersona dan mengkagumkan bagi orang memandangnya.”

Pengertian Sihir Dari Segi Syariah

Pendapat Ibn Qudamah al-Maqdisi berkata:

Sihir ialah ikatan,jampi dan perkataan yang diucapakan atau ditulis atau dibuat sesuatau yang mendatangkan kesan dan akibat terhadap tubuh orang yang disihir atau terhadap hati dan akal tanpa menyentuhnya secara langsung.

Maka dengan taarif ini dapatlah disimpul bahawa sihir adalah hasil kesepakatan antara penyihir dan syaitan.Biasanya syaitan akan berjanji kepada tukang sihir bahawa penyihir mesti melakukan sebahagian perbuatan yang diharamkan atau hal-hal yang mengandungi unsur syirik sebagai imbalan bantuan dan ketaatan syaitan terhadapnya untuk menyampaikan apa yang berkaitan dengan perkara yang dingininya

Cara Tukang Sihir Mendekati Syaitan

Sesetengah tukang sihir ada yang menjadikan al-Quran sebagai alas kaki untuk masuk ke tandas.Ada yang menulis sebahagian ayat al-Quran dengan menggunakan kotoran atau menulisnya dengan darah haid. Ada pula yang menulis sebahagian ayat al-Quran di telapak kaki atau menulis al-Fatihah secara songsang, dimulai dari akhir ayat dan berakhir ke awalannya sehingga merosakkan ayat tersebut. Ada yang sembahyang tanpa wudu’ atau tetap dalam keadaan junub. Ada yang menyembelih untuk syaitan dan tidak menyebut nama Allah s.w.t pada waktu menyembelih kemudian membalingkan sembelihan tersebut ke suatu tempat yang telah ditentukan oleh syaitan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka jelas kepada kita bahawa syaitan atau jin tidak akan membantu tukang sihir dan menjadi pesuruh(khadam) kepadanya melainkan dengan syarat-syarat tertentu yang menguntungkan syaitan.Maka sejauh mana kekafiran seorang tukang sihir maka sejauh itu pula ketaatan syaitan kepadanya dan semakin cepat melaksanakan perintahnya.

Dalil Kewujudan Sihir

Dalil al-Quran:

Allah s.w.t. berfirman maksudnya:

“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan kepada Sulaiman(dan mereka mengatakan bahawa Sulaiman itu mempunyai kerajaan sihir,sedangkan Sulaiman tidak kafir)tidak mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil yakni Harut dan Marut,sedangkan kedua-duanya tidak mengajarnya(sesuatu)kepada seorang pun sebelum mengatakan:”sesungguhnya kami hanya cubaan (bagimu),sebab itu janganlah kamu kafir.Maka mereka mempelajari dari kedua-dua malaikat itu apa yang dengannya mereka dapat menceraikan antara seorang(suami)dan isterinya.Dan mereka itu( ahli sihir)tidak memberi mudharat dengan sihir tersebut kepada seorang pun melainkan dengan kuasa Allah s. w. t.Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat.Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahawa sesiapa yang menukarnya(kitab Allah)dengan sihir itu,tiadalah baginya keuntungan di akhirat dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui.”

Dalil al-Sunnah:

Diriwayat oleh Abu Musa al-Asy’ari r.a bahawa Rasulullah s.w.a. bersabda: “Tidak akan masuk syurga penagih khamar juga tidak akan masuk syurga orang yang percaya kepada sihir sebagaimana halnya tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturrahim”.

Pembahagian Sihir

Ulama’telah membahagikan sihir kepada 8 bahagian:

1. Sihir orang-orang kildan dan kisydan yang menyembah 7 bintang.

2. Sihir orang-orang yang berilusi dan berjiwa kuat.

3. Meminta bantuan dengan roh-roh rendah ya’ni jin.

4. Khayal,hipnopsis atau silap mata.

5. Perbuatan aneh yang nampak dari penyusunan alat-alat berdasarkan ukuran- ukuran tententu.

6. Menggunakan ubat-ubat khusus ya’ni dalam berbagai-bagai bentuk makanan dan minyak.

7. Menggantungkan ke hati mangsa bahawa si tukang sihir mengetahui nama dan apabila muncul rasa takut maka akan lemah pula kekuatan pancaindera mangsa.

8. Mendekat dengan cara yang ringan dan lembut.Ini telah menjadi perkara lumrah di kalangan masyarakat.

Cara Tukang Sihir Mendatangkan Jin

1. Menerusi sumpah atas nama jin atau syaitan

Tukang sihir masuk ke dalam bilik gelap kemudian menyalakan api dan meletakkan kemenyan atau yang sejenisnya di atas api tersebut sesuai dengan tujuan yang di minta.

2. Menerusi penyembelihan.

Tukang sihir mendatangkan haiwan seperti burung,ayam atau yang lainnya dengan sifat-sifat tertentu sesuai dengan permintaan jin.Biasanya jin suka dengan warna hitam,kemudian menyembelih tanpa menyebut nama Allah.

3. Menulis ayat-ayat al-Quran dengan najis

Biasanya tukang sihir menuliskan ayat al-Quran menggunakan darah haid atau benda-benda najis yang lain.Setelah itu,dia mengucapkan jampi-jampi yang mengandungi unsur syirik hingga datang jin yang diinginkan.

4. Menulis ayat-ayat al-Quran terbalik

Ayat al-Quran ditulis dengan huruf-huruf terpisah secara songsang ya’ni dari belakang ke depan.

5. Menggunakan bintang

Cara ini seolah-olah mengintai bintang kerana tukang sihir menunggu-nunggu kemunculan bintang tertentu kemudian bercakap kepadanya denag bacaan sihir lalu membaca jampi-jampi lain yang mengandungi unsur syirik dan kekufuran kepada Allah.

6. Menerusi tapak tangan

Cara ini yang digunakan oleh tukang sihir untuk mencapai maksudnya.Dengan menggunakan kanak-kanak yang belum baligh dengan syarat kanak-kanak itu tidak dalam keadaan berwudu’ setelah itu dia mengambil tapak tangan kiri anak tersebut lalu menggambarkan segi empat kemudian dijampi dengan unsur syirik.

7. Menerusi apa yang dipakai

Cara ini digunakan oleh tukang sihir dengan meminta dari pesakit apa sahaja yang dipakainya seperti sapu tangan,serban,baju,dan sebagainya kemudian dilanjutkan dengan jampi seperti dengan cara yang lepas.

Mengenali Tukang Sihir

Sekiranya anda melihat salah satu tanda dari tanda-tanda berikut ini pada salah seorang pengubat maka tidak diragukan lagi bahawa dia adalah tukang sihir.

Tanda-tanda itu ialah:

1. Meminta sesuatu yang berupa bekas atau apa yang pernah pesakit seperti kain,baju,sapu tangan dan sebagainya.

2. Menyuruh pesakit membawa haiwan dengan sifat-sifat tertentu dipakai oleh untukdisembelih tanpa menyebut nama Allah;Adakalanya juga melumurkan darahnya kebahagian tubuh yang sakit ataupun mencampakkan sembelihan ke tempat yang sunyi(tidak ada penghuni).

3. Memberi azimat-azimat tertentu.

4. Membaca jampi serapah ke atas azimat itu menggunakan bahasa yang tidak difahami.

5. Menggunakan kain yang berbentuk empat segi di dalamnya ada beberapa huruf atau nombor.

6. Menyuruh pesakit supaya tidak menyentuh air selama masa tertentu biasanya empat puluh hari.Tanda ini menunjukkan bahawa jin yang melayani tukang sihir tersebut beragama kristian

7. Menyuruh pesakit supaya menghindari orang atau memencilkan diri selama masa tertentu di bilik yang tidak dimasuki sinar mentari.

8. Menyuruh pesakit untuk menanam sesuatu benda di dalam tanah.

9. Memberi pesakit sesuatu untuk dibakar dan di suruh berasap dengannya

10. Dia membaca sesuatu yang tidak difahami.

11. Memberitahu pesakit tentang namanya,negeri asalnya dan persoalan yang akan ditanyakan.

12. Menulis huruf-huruf pada potongan kertas atau pada tembikar bewarna putih dan menyuruh pesakit melarutkannya di dalam air dan meminumnya.

Jenis-Jenis Sihir Dan Pengaruhnya Terhadap Mangsa Dan Cara Rawatan

1. Memisahkan suami isteri dengan sihir

2. Guna-guna atau sihir percintaan

3. Memperdayakan pandangan silap mata(hipnotis)

4. Sihir yang membuat gila

5. Sihir membuat orang tidak bermaya

6. Sihir mendengar panggilan

7. Sihir membuat penyakit

8. Sihir melakukan pendarahan

9. Sihir menahan penikahan

Sihir Memisahkan Suami Isteri

Takrif dan pengertiannya:

Sihir yang digunakan untuk memisahkan atau menceraikan suami isteri dengan menimbulkan kebencian dan permusuhan antara dua sahabat atau dua orang rakan kongsi.

Jenis-jenis sihir memisah:

1. Memutuskan hubungan seseorang dengan ibunya.

2. Memutuskan hubungan antara seseorang dengan ayahnya

3. Memutuskan hubungan antara seseorang dengan saudaranya

4. Memutuskan hubungan antara seseorang dengan kawan nya

5. Memutuskan hubungan antara seseorang dengan rakan kongsinya dalam peniagaan atau seumpamanya

6. Memisahkan antara suami dengan isterinya

Tanda-tanda sihir pemisah:

1. Perubahan secara tiba-tiba dari cinta menjadi benci

2. Berlaku keraguan antara suami isteri

3. Enggan meminta maaf

4. Membesar-besarkan perselisihan walaupun penyebab itu sebenarnya kecil.

5. Pandangan buruk seorang suami terhadap isterinya dan sebaliknya sehingga seorang suami melihat isterinya sangat hodoh walaupun di mata orang lain isterinya itu sangat cantik

6. Orang yang kena sihir benci kepada setiap perbuatan yang dilakukan oleh suami atau isterinya

Guna-Guna Atau Sihir Percintaan

Tanda-tanda sihir percintaan:

1. Gejolak cinta yang keterlaluan

2. Hasrat yang berlebihan untuk melakukan hubungan seksual

3. Sukar mengawal cinta

4. Rindu bayang yang berlebihan

5. Patuh secara membuta tuli

Cara sihir percintaan berlaku:

Pertengkaran suami isteri selalunya belaku,hal itu sudah lumrah kehidupan rumah tangga,dan biasanya cepat mereda dan kembali seperti biasa.Namun ada beberapa wanita yang tidak sabar menghadapi masalah tersebut sehingga mereka segera pergi ke tukang sihir untuk melakukan guna-guna supaya suaminya tetap mencintainya.Tindakan ini tentu kerana lemahnya agama wanita tersebut atau kerana kejahilannya bahawa tindakan itu haram dan tidak boleh.

Kesan dari sihir percintaan:

1. Adakalanya seorang suami akan menanggung sakit dalam jangkamasa yang lama

2. Adakalanya kesan daripada sihir itu terbalik sehingga suami menbenci isterinya.ini ajkibat tidak mengetahui kebanyakan tukang sihir tentang dasar-dasar sihir

3. Adakalnya seoarang isteri mengerjakan sihir berganda-ganda kepada suaminya dengan tujuan dia membenci setiap wanita dan hanya mencintainya sahaja, sehingga menyebabkan suami membenci ibu, saudara mara perempuan dan semua wanita yang masih ada hubungan kerabat.

Sebab-sebab sihir percintaan:

1. Timbulnya berbagai-bagai perselisihan antara suami isteri

2. Perasaan cemburu wanita memang hebat,mereka selalu cemas jika suaminya akan berkahwin lagi.

Sihir yang dihalalkan:

Saya ingin menyampaikan kepada setiap muslimah bahawa sesungguhnya wanita boleh menyihir suaminya dengan cara yang dihalalkan oleh Allah, iaitu dengan berhias dan mempercantikkan suami di hadapan suami.Menjaga supaya suaminya tidak melihat sesuatu yang buruk darinya, tidak mencium bau yang tidag sedap, selalu senyum manis, berkata baik ,lembut,menjaga harta suami,merawat anak-anak dengan kasih sayang,mentaatinya selagi tidak menyuruh perkara maksiat kepada Allah.

  • Rahsia suri rumah dapat barang murah setiap hari LIHAT SINI <<==

Sihir Memperdayakan Pandangan(Hipnopsis)

Tukang sihir mendatangkan sesuatu yang diketahui orang,kemudian mengucapkan jampi-unsur syiriknya dan azimat-azimat kekufuran lalu meminta bantuan syaitan sehingga orang ramao melihat sesuatu itu tidak sebagaimana sebenar.Tukang sihir pernah menceritakan kepada saya bahawa dia meletakkan telor di hadapan mereka kemudian dia membaca jampi-jampi kepadanya sehingga mereka melihat telor bergerak dengan cepat.

Tanda-tanda Hinoptis:

1. Orang melihat benda yang diam seolah-olah bergerak dan sebaliknya.

2. Melihat yang kecil menjadi besar dan sebaliknya.

3. Melihat sesuatu tidak sebagaimana yang sebenarnya , seperti melihat tali dan tongkat menjadi ular yang bergerak dan merayap ke arah nabi Musa.

Sihir Yang Membuat Gila

Tanda-tanda Sihir Gila:

1. Melatur, benggung dan lupa sesuatu.

2. Kacau dalam perbicaraan.

3. Mata kuyu{moyok}

4. Tidak boleh tenang di satu tempat.

5. Tidak boleh melanjutkan pekerjaan tertentu.

6. Tidak mengambil berat tentang penampilan {selekeh}.

7. Sampai kesatu tahap bahawa berjalan tidak tahu dan adakalanya tidur di tempat- tempat sunyi.

Cara Berlaku Sihir Gila:

Jin yang diberi tugas melakukan sihir masuk kedalam tubuh orang yang disihir dan berpusat di otak kemudian menekan sel-sel yang berkaitan dengan daya fikir dan daya ingatan.

Sihir Membuat Orang Tidak Bermaya

Tanda-Tanda Sihir Ini:

1. Suka berseorangan.

2. Diam terus.

3. Tidak suka berbagai-bagai pertemuan.

4. Fikiran meracau.

5. Selalu pening.

6. Selalu lesu dan tidak bermaya.

7. Menutup diri sepenuhnya.

Cara Berlaku Sihir Tidak Bermaya:

Tukang sihir mengutuskan jin kepada orang yang disihir dan disuruhkan supaya tinggalkan di otaknya serta membuat mangsa mengeramdan menutup diri.Kemudian jin melakukan tugasnya sedapat mungkin sehingga muncullah tanda gejala{tidak bermaya} pada orang yang disihir.

Sihir Mendengar Panggilan

Tanda-tandanya:

1. Selalu mengalami mimpi ngeri.

2. Bermimpi mendengar orang memanggil nama.

3. Mendengar suara-suara yang bercakap kepadanya dalam keadaan jaga tidak melihat orangnya.

4. Selalu was-was.

5. Selalu meragukan teman dan orang-orang yang mencintainya.

6. Mimpi seolah-olah akan jatuh dari tempat tinggi.

7. Mimpi melihat haiwan yang mengejarnya.

Cara-cara berlaku Sihir Ini:

Tukang sihir mengirimkan jin yang diberikaan tugasnya untuk menyibukkan orang yang disihir pada waktu tidur dan jaga, kemudian jin itu menampakkan dalam diri dalam tidurnya berupa berbagai-bagai haiwan buas yang mengancamnya atau memanggilnya ketika jaga kadang-kadang dengan suara manusia yang dikenalnya atau dengan suara-suara aneh.

Sihir Membuat Penyakit

Tanda-tandanya:

1. Selalu sakit pada salah satu anggota badan.

2. Saraf tersumbat.

3. Lumpuh salah satu anggota tubuh.

4. Tidak berfungsi salah satu pancaindera.

5. Lumpuh menyeluruh.

Cara berlakunya Sihir Ini:

Sekiranya ada orang yang kena sihir ini maka jin akan menetap di otak, benar-benar ditempat yang dikehendaki oleh yang memberi tugas iaitu tukang sihir, kemudian dia menetap di pusat pendengaran, penglihatan dan sebagainya.Ketika itu, anggota tubuh berada di antara 3 keadaan:

Menegah isyarat-isyarat untuk sampai kepada anggota tubuh sehingga anggota tubuh tersebut tidak berfungsi lalu pesakit mengalami bisu, buta, tuli dan lumpuh.

Adakalanya membiarkannya sehingga adakalanya anggota tubuh berfungsi dan adakalanya tidak. Menyebabkan otak memberikan isyarat berturut-turut dan cepat tanpa sebab sehingga anggota tubuh menjadi kaku dan tidak bergerak sekalipun tidak sampai lumpuh.

Sihir Pendarahan

Sesungguhnya sihir ini tidak berlaku melainkan kepada wanita. Seorang perempuan yang ingin disihir kemudian jin itu diberikan tugas untuk mengeluarkan darah, dengan cara tersebut dan jin akan berjalan bersama darah.
Sabda Rasullulah{s.a.w}:

” Syaitan berjalan dalam tubuh manusia pada peredaran darah”

Pengertian Pendarahan:

Adapun sihir pendarahan ini ialah apa yang disebut oleh ahli feqah dengan istihadah dan dan dikalangan doktor biasanya disebut pendarahan.Kemungkinan pendarahan ini berlangsung sampai beberapa bulan dan mungkin jumlah darahnya sedikit atau banyak.

Sihir Menahan Pernikahan

Tanda-tandanya:

1. Pening kepala yang berterusan, tidak terhenti sekalipun diberikan ubat oleh doktor.

2. Sesak di dada terutamanya setelah asar hingga tengah malam.

3. Melihat pelamar bermuka hodoh.

4. Banyak berfikir{fikiran melayang}

5. Selalu gelisah waktu tidur.

6. Selalu rasa sakit di perut.

7. Rasa sakit ditulang punggung bahagian bawah.

Cara berlakunya Sihir Ini:

Tukang sihir menugaskan beberapa jin mendekati gadis tersebut hingga dapat masuk kepadanya. Selepas itu jin akan melakukan satu diantara dua:

1. Masuk ke dalam wanita tersebut menyebabkan dia benci kepada setiap calon suami yang mengemukakan lamaran kepadanya.

2. Atau jin menipu penglihatan dengan membayangkan bahawa wajah lelaki yang ingin melamarnya berwajah buruk.

Rawatan

Orang yang terkena sihir akan menerusi tiga peringkat rawatan.

Pertama: Peringkat sebelum rawatan;

1. Mewujudkan suasana yang benar-benar sesuai dengan kehendak islam.

2. Bersihkan rumah dari sebarang azimat atau penangkal yang ada pada pesakit dan bakarlah azimat tersebut.

3. Jauhkan rumah dari lagu-laguatau alat muzik atau suara muzik.

4. Jangan sekali-kali melakukan perbuatan dosa dan maksiat di rumah itu seperti lelaki memakai emas dan wanita membuka aurat atau menghisap rokok.

5. Mengajar akidah yang betul kepada pesakit dan keluarganya hingga hati mereka tidak memiliki pergantungan selain daripada Allah.

6. Berwuduk sebelum memulai rawatan dan suruh pula orang yang bersama anda mengambil air sembahyang.

7. Sekiranya pesakit itu seorang wanita, janganlah anda memulai rawatan sehingga anda pastikan dia telah menutup auratnya supaya tidak terbuka ketika rawatan.

8. Janganlah anda mengubati seorang wanita ketika dia dalam keadaan melakukan pelanggaran syariat seperti mendedahkan aurat, memakai wangian atau memakai pewarna seperti wanita-wanita kafir.

9. Jangan anda mengubati seorang wanita melainkan ditemani oleh muhrimnya.

10. Jangan anda masukkan bersama anda orang yang bukan muhrim.

11. Bacalah:

Kedua : Peringkat Rawatan;

Letak tangan anda di atas kepala pesakit dan bacalah ruqyah di telinganya dengan tertil dan suara yang kuat.Kemudian baca ayat-ayat berikut :

1. Surah AL-Fatihah

2. Surah Al-Baqarah : 5

3. Surah Al-Baqarah :102

4. Surah Al-Baqarah : 163 & 164

5. Surah Al-Baqarah : 255

6. Surah Al-Baqarah : 285 & 286

7. Surah Ali Imran : 18 &19

8. Surah Al-A’raf : 54-56

9. Surah Al-A’raf : 122

10. Surah Yunus : 81-82

11. Surah Thaha : 69

12. Surah Al-Mukminun : 115-118

13. Surah As-Shoffat : 1 -10

14. SurahAl-Ahqaf : 32

15. Surah Ar-Rahman : 36

16. Al-Haysr : 24

17. Surah Al-Jin : 9

18. Surah Al-Ikhlas

19. SurahAl-Falaq

20. Surah an-Nas

Ketiga : Peringkat Setelah Selesai Rawatan;

Sekiranya Allah{s.w.t}telah menyembuhkan melalui usaha anda dan dia sudah merasa sihat maka pujilah Allah yang telah memperkenankan usaha dan doa anda. Tingkatkan pergantungan anda kepada Allah supaya Allah memberikan taufiq-Nya kepada anda menghadapi keadaan-keadaan yang lainnya. Janganlah sampai perkara tersebut menjadi kesombongan anda. Pada peringkat ini pesakit terancam disebabkan datangnya sihir baru kerana kebanyakkan orang yang mengerjakan sihir apabila tahu bahawa pesakit telah pergi kepada salah seorang Mu’alij untuk berubat, maka akan kembali lagi kepad tukang sihir untuk menyihirnya lagi. Maka, pesakit hendaklah jangan memberitahu perkara tersebut kepada sesiapa pun. Selain itu berilah beberapa pembenteng diri berikut ini:

1. Memelihara sembahyang berjemaah.

2. Menghindari lagu-lagu dan muzik.

3. Mengambil air sembahyang sebelum tidur dan membaca ayat Kursi.

4. Bacalah basmalah setiap kali memulai sesuatu.

5. Sesudah sembahyang Subuh bacalah sebanyak 100 kali zikir yang berikut:

“LAAILAAHAILLALAH WAH DAHUULAA SYARIKALAH LAHULMULKUWALAHULHAMDU YUHYI WA YUMIIT WAHUWA A’LAAKULLI SYAIIN QADIR”

6. Mesti membaca Al-Quran setiap hari walaupun sedikit atau sekurang-kurang mendengarkanya andainya tidak boleh membaca.

7. Berkawanlah dengan orang-orang yang baik .

8. Jangan tinggalkan zikir-zikir waktu pagi dan petang.

Maklumat-Maklumat Berharga Tentang Sihir:

1. Rasa sakit terus menerus di perut orang yang kena sihir, petanda bahawa sihir tersebut berupa makanan dan minuman.

2. Tidak dapat melakukan secara islam melainkan 2 syarat:

Istiqomah orang yang melakukan rawatan{mu’alij} dengan perintah Allah s.w.t.

Keyakinan pesakit atau kemujaraban berubat dengan Al-Quran.

3. Hampirsemua jenis sihir memiliki tanda ini iaitu merasa sesak di dada terutama pada waktu malam.

4. Anda boleh membaca ruqyah di minyak habbatussauda’, lalu anda menggosok di bahagian yang sakit dengan minyak tersebut tiap pagi dan petang.

5. Untuk mengubati orang terkena sihir dan juga kerasukan, anda boleh mengubatinya melalui mendengar kaset yang telah dirakamkan khusus, yang mana dalam kaset tersebut mengandungi ayat-ayat jampi yang boleh menyakitkan jin serta membakarnya didalam tubuh manusia. Apabila pesakit mendengar kaset ini kemungkinan perkara ini akan berlaku seperti berikut:

• Pesakit akan terus pengsan apabila mendengarnya.
• Pesakit akan menunjukkan reaksi ganas apabila mendengarnya.
• Pesakit mungkin terus tertidur.
• Kemungkinan juga kaki pesakit akan merasa sejuk.

Sekiranya perkara ini berlaku biarkan saja pesakit itu dengan izin Allah s.w.t jin akan keluar dari tubuh pesakit tersebut.

6. Antara makhluk kejadian Allah yang ditakuti oleh jin dan syaitan{makhluk halus} ialah sejenis kayu yang dinamakan Kemuning Hitam. Dalam sebuah kitab perubatan kayu ini boleh menyembuh 9999 jenis penyakit dengan izin Allah S.W.T. Antara kegunaan dan kelebihannya sebagaimana dilampirkan.

Wallahu’alam….

Oleh: Ustaz Syarhan Syafie

Hafiz.Com.My

Comments on this entry are closed.

  • Akhi April 2, 2020, 3:39 pm

    Saya penderita sihir, selama 20 tahun ini saya di serang setiap hari, Badan saya terasa Panas Menggelegak, Kaki terasa seperti terkena renjatan elektrik, Di hidung terasa seperti di Cucuk Jarum, Di Mata-Telinga-Leher seperti ada benda Panas yang begerak-gerak, dibahagian Belakang Kepala Terasa berat – Sakit. Di sebelah Malam tidur saya diganggu, saya hanya dapat tidur 2 jam setiap hari. Penyihir itu telah mengunci dengan sihir, fikiran saya – hati – mata dan mengetahui dimana saya pergi – Dengan siapa saya berjumpa. saya sangat bimbang diperangkap.Mohon doakan saya..
    Pasir mas